Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego

  WNIOSKI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

- Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia -

ma na celu wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy.

Oznacza zatrudnienie przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy ww. bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP .

Co zyskują pracodawcy?

Pracodawca, który zatrudnił przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

a)    wynagrodzenia,

b)    nagrody,

c)     składki na ubezpieczenia społeczne

refundacja przez okres 12 miesięcy (co miesiąc):

·  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

·  minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 12 miesięcy;

·  maksymalna wysokość refundacji - do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę + składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany refundacją składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracodawcy/przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.

U pracodawcy/przedsiębiorcy nie może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

2.     Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Ślusarska
(2015-11-27 14:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2017-06-30 15:02:25)
 
 
ilość odwiedzin: 1825861

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X