Rejestr umów

Rejestr umów dotyczących wydatków finansowych PUP w Świdniku
                   
Lp. Numer umowy lub numer dokumentu Data i miejsce zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron Przedmiot umowy Wartość przedmiotu umowy brutto Informacja o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy Komórka organizacyjna przygotowująca umowę Informacja o zmianie umowy/aneks, rozwiązaniu umowy, wypowiedzeniu umowy, odstąpieniu do umowy
  OR-ZP-0822-12/15/AW/22 01.03.2022, Świdnik 01.03.2022 Korina Polska Sp. z o.o.
Al. Warszawska 102,
20-824 Lublin
Zakup szaf metalowych i aktowych 5 451,40 zł FP OR-ZP  
  OR-ZP-0822-16/AW/22 21.02.2022, Świdnik 08.03.2022 Higienika Sp.zo.o.
ul. Mełgiewska 24,
20-234 Lublin
Zakup środków czystości 995,60 zł B OR-ZP  
  OR-ZP-0822-24/AW/22 25.03.2022, Świdnik 25.03.2022 Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
Al. 29 Listopada 20,
31-401 Kraków
Zakup translatora mowy 2 778,00 zł FP OR-ZP  
  Nr 1/2022 06.04.2022, Świdnik 10.04.2022-09.04.2023 DMP Sp.zo.o. Jerzy Portka
ul. Projektowa 5,
20-209 Lublin
Wykonanie badań lekarskich na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku dla pracowników, osób bezrobotnych i poszukujących pracy 120 833,70 zł B/FP/EFS OR-ZP  
  OR-ZP-0822-28/AW/22 11.04.2022, Świdnik 11.04.2022 F.H.U. MMKLIMA
Mariusz Madej
Łuszczów Pierwszy 103a,
 20-258 Lublin
Konserwacja klimatyzacji w okresie letnim 2 337,00 zł B OR-ZP  
  OR-ZP-0822-43/AW/22 22.04.2022, Świdnik 22.04.2022 SYMBIT Sp. z o.o.
ul. Lasockiego 39A/2,
20-612 Lublin
Usługa diagnostyczna -awaria macierzy dyskowej 1 845,00 zł FP OR-ZP  
  OR-ZP-0822-45/AW/22 28.04.2022, Świdnik 28.04.2022 Higienika Sp.zo.o.
ul. Mełgiewska 24,
20-234 Lublin
Zakup środków czystości 1 565,49 zł B OR-ZP  
  OR-ZP-0822-47/AW/22 29.04.2022, Świdnik 29.04.2022 SYMBIT Sp. z o.o.
ul. Lasockiego 39A/2,
20-612 Lublin
Usługa serwisowa-naprawa i konfiguracja macierzy dyskowej 4 674,00 zł FP OR-ZP  
  OR-ZP-0822-48/AW/22 06.05.2022, Świdnik 06.05.2022 Asseco Data Systems S.A.
ul. Jana z Kolna 11,
80-864 Gdańsk 
Odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla 2 osób na 24 m-ce 538,74 zł FP OR-ZP  
  OR-ZP-0822-41/42/AW/22 18.05.2022
Świdnik
01.06.2022- 31.05.2023 ŚWIDMAN S.C.
ul. Okulickiego 20B
21-040 Świdnik
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i stałego dostępu do Internetu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku 11 610,00 zł FP/B OR-ZP  
  OR-ZP-0822-52/AW/22 19.05.2022
Świdnik
26.05.2022 LACH-US P.H.U. Krzysztof Lachowski
ul. Budowlana 1,
21-045 Świdnik
Zorganizowanie konferencji wraz z poczęstunkiem w ramach KFS 5 849,14 zł FP OR-ZP  
  OR-ZP-0822-53/AW/22 27.05.2022
Świdnik
01.06.2022 Supersystem.pl
Sergiusz Brzeziński
ul. Klecińska 125,
54-413 Wrocław
Przedłużenie posiadanej licencji na oprogramowanie antywirusowe 5 214,00 zł FP OR-ZP  
  brak 24.05.2022
Świdnik
02-04.06.2022 Global Consulting Sp. z o.o.          ul. Smolki 13, 30-513 Kraków Szkolenie członków Rady Rynku Pracy 17 520,00 zł FP OR  
  Sz/Pr/22/0004 28.01.2022 08.02.2022 Grupa Edukacyjna PRZESZKOLIMY.PL Joanna Kaczor ul. Goszczyńskiego 2/8, 41-219 Sosnowiec Szkolenia pracowników 840,00 zł FP OR-K  
  Sz/Pr/22/0006 18.02.2022 24-25.03.2022 Global Consulting Sp. z o.o.          ul. Smolki 13, 30-513 Kraków Szkolenia pracowników   FP OR-K  
  Sz/Pr/22/0010 22.03.2022 24-25.03.2022 Instytut Rozwoju Edukacji HSM Halina Surtel - Mania 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 10 Szkolenia pracowników   FP OR-K  
  Sz/Pr/22/0012 04.04.2022 25-26.04.2022 Global Consulting Sp. z o.o.          ul. Smolki 13, 30-513 Kraków Szkolenia pracowników   FP OR-K  
  Sz/Pr/22/0014 20.04.2022 27-29.04.2022 Global Consulting Sp. z o.o.          ul. Smolki 13, 30-513 Kraków Szkolenia pracowników   FP OR-K  
  1/POWER/2022 11.02.2022, Świdnik 15/02/2022-14/08/2022 Biuro Rachunkowe ”ANMAR” Anna Kuna, 20-209 Lublin,ul. Mełgiewska 2 /
Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, z upoważnienia Statosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie stażu              11 340,96 zł EFS/FP DRP-RIP  
  2/POWER/2022 11.02.2022, Świdnik 14.02.2022-13.08.2022 Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie           ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, w imieniu którego działa wiceprezydent dr Mateusz Stefanek /Powiat Świdnicki- Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek,  Zorganizowanie stażu 11 341.01 EFS/FP DRP-RIP  
  3/ POWER/2022 11.02.2022, Świdnik 14.02.2022-13.08.2022 Dentiwia Pracownia Protetyczna Ewelina Wieleb ul. Głęboka 29/3, 20-612 Lublin / Powiat Świdnicki- Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 341.01 EFS/FP DRP-RIP  
  4/POWER/2022 14.02.2022, Świdnik 15.02.2022-14.08.2022 Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna w Trawnikach, w imieniu której występują Prezes Zarządu Pani Dorota Łuczkiewicz oraz Członek Zarządu Pan Piotr Włusek 21-044 Trawniki, Trawniki 612/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.96 EFS/FP DRP-RIP  
  5/POWER/2022 15.02.2022, Świdnik 16.02.2022-15.08.2022 Van Go Zbigniew Goździuk ul. Piasecka 156,  21-040 Świdnik/  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.92 EFS/FP DRP-RIP  
  6/POWER/2022 15.02.2022, Świdnik 16.02.2022-15.08.2022 Starostwo Powiatowe w Łęcznej reprezentowane przez Pana Starostę Krzysztofa Niewiadomskiego Al. Jana Pawła II 95A/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.92 EFS/FP DRP-RIP  
  7/POWER/2022 15.02.2022, Świdnik 17.02.2022-16.08.2022 Powiat Świdnicki- Zespół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Renetę Maziarz, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.89 EFS/FP DRP-RIP  
  8/POWER/2022 18.02.2022, Świdnik 21.02.2022-20.08.2022  Kancelaria Notarialna Monika Mateńko notariusz 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 20 lok. 3 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.71 EFS/FP DRP-RIP  
  9/POWER/2022 22.02.2022, Świdnik 23.02.2022-22.08.2022 Szafran Karol Bartosiewicz      21-040 Świdnik, ul. 3 Maja 1A   / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340.61 EFS/FP DRP-RIP  
  10/POWER/2022 28.02.2022, Świdnik 07.03.2022-6.09.2022 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Łubkowski   21-040 Świdnik, ul. 3 Niepodległości 18/37 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.33 EFS/FP DRP-RIP  
  11/POWER/2022 28.02.2022, Świdnik 01.03.2022-31.08.2022 Studio Fryzur Monika Krzyżanowska 21-044 Trawniki, Trawniki  615 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.68 EFS/FP DRP-RIP  
  12/POWER/2022 01.03.2022, Świdnik 02.03.2022-01.09.2022 Biuro Rachunkowe Teresa Ziętko 20-283 Lublin, ul. Zygmunta Augusta 33/3  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  13/POWER/2022 02.03.2022, Świdnik 03.03.2022-02.09.2022 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Iwona Piotrowska  21-040 Świdnik, ul. Racławicka 9 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.46 EFS/FP DRP-RIP  
  14/POWER/2022 04.03.2022, Świdnik 07.03.2022-06.09.2022 Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna w Trawnikach, w imieniu której występują Prezes Zarządu Pani Dorota Łuczkiewicz oraz Członek Zarządu Pan Piotr Włusek         21-044 Trawniki, Trawniki 612  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.33 EFS/FP DRP-RIP  
  15/POWER/2022 09.03.2022, Świdnik 10.03.2022-09.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich, 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 119A reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Suszek  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  16/POWER/2022 09.03.2022, Świdnik 10.03.2022-09.09.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świdniku, w imieniu której działa p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku  Pani Monika Krzyszczak 21-045 Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 1/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  17/POWER/2022 10.03.2022, Świdnik 11.03.2022-10.09.2022 Mig-Eu Sp. z o.o., w imieniu której działa Prezes Pan Grzegorz Petruczynik 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37/2.43/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  18/POWER/2022 11.03.2022, Świdnik 14.03.2022-13.09.2022 O mały włos – pracownia fryzur Aleksandrą Kawalec 20-020 Lublin, ul. Lipowa 23/15 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.46 EFS/FP DRP-RIP  
  19/POWER/2022 11.03.2022, Świdnik 14.03.2022-13.09.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy reprezentowanym przez Dyrektora Panią Elżbietę Krupę 21-040 Świdnik, ul. Norwida 4  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.46 EFS/FP DRP-RIP  
  20/POWER/2022 17.03.2022, Świdnik 21.03.2022-20.09.2022 CNC PRO Prusak Mariusz     21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27a, reprezentowanym przez Panią Renatę Prusak / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  21/POWER/2022 17.03.2022, Świdnik 21.03.2022-20.09.2022 CNC PRO Prusak Mariusz     21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27a, reprezentowanym przez Panią Renatę Prusak / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  22/POWER/2022 17.03.2022, Świdnik 21.03.2022-20.09.2022 CNC PRO Prusak Mariusz     21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27a, reprezentowanym przez Panią Renatę Prusak / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  23/POWER/2022 21.03.2022, Świdnik 22.03.2022-21.09.2022 Centrum Dietetyki Gierszon sp. z o.o w imieniu której działa  Członek Zarządu Pani Jolanta Gierszon 21-044 Trawniki  , Trawniki 630 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  24/POWER/2022 21.03.2022, Świdnik 22.03.2022-21.09.2022 Firma „KOMFORT” Robert Archała 21-044 Trawniki, Trawniki 543A, reprezentowanym przez Pana Roberta Archała , / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  25/POWER/2022 22.03.2022, Świdnik 23.03.2022-22.09.2022 Moniką Kusak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Monika Kusak  21-040 Świdnik , ul. Kręta 3  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.48 EFS/FP DRP-RIP  
  26/POWER/2022 24.03.2022, Świdnik 25.03.2022-24.09.2022 MK PROJEKT Michał Kula   20-531 Lublin, ul. Fantastyczna 11/93 A / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 467.81 EFS/FP DRP-RIP  
  27/POWER/2022 25.03.2022, Świdnik 28.03.2022-27.09.2022 P.W.”CORAX” Józef Kruk     21-040 Świdnik , ul. Polna 22/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  28/POWER/2022 25.03.2022, Świdnik 28.03.2022-27.09.2022 Karczmarczy Budownictwo Energooszczędne Mateusz Karczmarczyk 21-007 Krępiec ul. Spokojna 41a /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  29/POWER/2022 25.03.2022, Świdnik 28.03.2022-27.09.2022  Roland Kusy prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjna Roland Kusy 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 22 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.49 EFS/FP DRP-RIP  
  30/POWER/2022 28.03.2022, Świdnik 29.03.2022-28.09.2022 Marcin Nowomiejski, reprezentowanym przez Pana Mateusza Okomskiego, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: GASTRO Marcin Nowomiejski, Dabrowica 67H, 21-002 Jastków  /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 531.35 EFS/FP DRP-RIP  
  31/POWER/2022 29.03.2022, Świdnik 30.03.2022-29.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 119A reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Suszek,  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531.46 EFS/FP DRP-RIP  
  32/POWER/2022 31.03.2022, Świdnik 01.04.2022-30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 119A reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Suszek,  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.68 EFS/FP DRP-RIP  
  33/POWER/2022 31.03.2022, Świdnik 01.04.2022-30.09.2022 Zespoół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Trawnikach reprezentowanych przez Pana Tomasza Buraka –Dyrektora 21-044 Trawniki, Trawniki 606 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.68 EFS/FP DRP-RIP  
  34/POWER/2022 04.04.2022, Świdnik 05.04.2022-04.10.2022  Maciej Karczmarczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Kuźnia Macieja” Maciej Karczmarczyk 21-040 Świdnik, ul. Partyzantów 61 / Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  35/POWER/2022 04.04.2022, Świdnik 05.04.2022-04.10.2022 Dorota Borowska –Olejnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Borowska-Olejnik Dorota Laurent Lublin Salon Fryzur 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 19 /Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak  Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  36/POWER/2022 07.04.2022, Świdnik 08.04.2022-07.10.2022 Zespół Szkól nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku  21-040 Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego 13, w imieniu której działa Dyrektor- Pani Renata Maziarz
 / Powiat Swidnicki  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467.81 EFS/FP DRP-RIP  
  37/POWER/2022 08.04.2022, Świdnik 11.04.2022-10.10.2022 Biuro rachunkowe Barbara Siwek, 20-386 Lublin ul. Wólczańska 54a
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  38/POWER/2022 08.04.2022, Świdnik 11.04.2022-10.10.2022 Konrad Mazur Struś-Trans,   21-040 Świdnik ul. Słoneczna 22/ Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  39/POWER/2022 11.04.2022, Świdnik 12.04.2022-11.10.2022 MMG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Marlenę Głuszał Wiceprezesa Zarządu,:21-040 Świdnik,                   ul. Gen. Okulickiego 8 C,/ Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.81 EFS/FP DRP-RIP  
  40/POWER/2022 11.04.2022, Świdnik 12.04.2022-11.10.2022 Dominika Majcher prowadząca działalność                                                                                            gospodarczą pod nazwa Studio Paznokci Dominika Majcher Al. Wojska Polskie 30,  21-040 Świdnik,/ Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.81 EFS/FP DRP-RIP  
  41/POWER/2022 12.04.2022, Świdnik 13.04.2022-12.10.2022 Tomasz Bogusz prowadzącym działalność                                                                                            gospodarczą pod nazwa TBN Infrastruktura Tomasz Bogusz Aleja T. Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź /Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467.67 EFS/FP DRP-RIP  
  42/POWER/2022 12.04.2022, Świdnik 13.04.2022-12.10.2022 Agnieszka Wójtowicz prowadząca działalność                                                                                            gospodarczą pod nazwa Beauty Clinic Agnieszka Wójtowicz ul. Czesława Strzeszewskiego 21 lok. U2 , 20-153  Lublin /Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467.67 EFS/FP DRP-RIP  
  43/POWER/2022 15.04.2022, Świdnik 19.04.2022-18.10.2022 Leszek Paluch prowadzącym działalność                                                                                            gospodarczą pod nazwa „BIPO-BUD” Leszek Paluch ul. Krępiecka  62e, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.67 EFS/FP DRP-RIP  
  44/POWER/2022 19.04.2022, Świdnik 21.04.2022-20.10.2022 Karol Bartosiewicz prowadzącym działalność                                                                                            gospodarczą pod nazwa SZAFRAN Karol Bartosiewicz ul. 3 Maja 1A, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  45/POWER/2022 20.04.2022, Świdnik 21.04.2022-20.10.2022 Rensorg 2 Sp.zo.o reprezentowana przez Panią Annę Grosner- członka zarządu, 20-148 Lublin ul.Związkowa27/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.82 EFS/FP DRP-RIP  
  46/POWER/2022 22.04.2022, Świdnik 26.04.2022-25.10.2022 GREGO-BUS S. C. ul. Radzyńska 46, 21-150  Kock reprezentowaną przez Pana Grzegorza Górala - wspólnika/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467.67 EFS/FP DRP-RIP  
  47/POWER/2022 27.04.2022, Świdnik 28.04.2022-27.10.2022 CYBERSKILLER SP. Z O.O.  reprezentowaną przez Pana Damiana Rusinek Członka Zarządu, 20-337 Lublin, ul. Pogodna 36/Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467,69 EFS/FP DRP-RIP  
  48/POWER/2022 04.05.2022, Świdnik 05.05.2022-04.11.2022 Urząd  Miejski w Piaskach w imieniu którego działa Burmistrz Pan Michał Cholewa, 21-050 Piaski, ul. Lubelska 77/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP-RIP  
  49/POWER/2022 04.05.2022, Świdnik 05.05.2022-04.11.2022 Straż Miejska w Świdniku w imieniu której działa Pan Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku, 21-040 Świdnik ul. Gen. J. Hallera 9/ /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP-RIP  
  50/POWER/2022 11.05.2022, Świdnik 12.05.2022-11.11.2022 MIG-EU spółką z ograniczoną odpowiedzialności 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska37/2.43 w imieniu której działa Pan Grzegorz Petruczynik – Prezes/ /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP-RIP  
  51/POWER/2022 11.05.2022, Świdnik 12.05.2022-11.11.2022 Amelia Rabiańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : LODEK  Amelia Rabiańska  21-044 Trawniki, ul. Miła 21 / /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP-RIP  
  52/POWER/2022 12.05.2022, Świdnik 13.05.2022-12.11.2022 Jarosław Boguszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Jarosław Boguszewski 20-258 Lublin, Pliszczyn 84  w imieniu której działa Pan Jarosław Boguszewski – właściciel, / /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP-RIP  
  53/POWER/2022 12.05.2022, Świdnik 13.05.2022-12.11.2022 D&D System L. Domino R. Dziadura spółką jawną, 21-050 Piaski, ul. Lubelska 16a. w imieniu i na rzecz której działają wspólnicy : Pan Rafał Dziadura – współwłaściciel i Pan Lełsaw Domino – współwłaściciel /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP-RIP  
  54/POWER/2022 16.05.2022, Świdnik 17.05.2022-16.11.2022 Katarzyna Wilkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : Biuro Ubezpieczeń Katarzyna Wilkowsk : 21-040 Świdnik ul. Szkolna 4,/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP-RIP  
  55/POWER/2022 17.05.2022, Świdnik 18.05.2022-17.11.2022 Panem Grzegorzem Jaszczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : KVADRAT Grzegorz Jaszczewski: 21-050 Piaski, Wierzchowiska Pierwsze 15, Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP-RIP  
  56/POWER/2022 18.05.2022, Świdnik 19.05.2022-18.11.2022 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 21-050 Piaski, ul. Zamojska 26, w imieniu której działa Pan Mirosław Domański – prezes/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,46 EFS/FP DRP-RIP  
  57/POWER/2022 19.05.2022, Świdnik 20.05.2022-19.11.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach  21-044 Trawniki, Trawniki 630,  w imieniu której działa Pani Iwona Maluga – p.o. Kierownika/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu Hajczuk Michał EFS/FP DRP-RIP  
  1/RPO/2022 07.02.2022, Świdnik 08.02.2022-07.08.2022 Iwanna Gileta  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Salon fryzjerski „IWANKA” Iwanna Gileta,    21-040 Świdnik, ul. Stanisława Skarzyńskiego 5/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 341.28 EFS/FP DRP/RIP  
  2/RPO/2022 08.02.2022, Świdnik 09.02.2022-08.06.2022 CNC PRO Prusak Mariusz   21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27a, reprezentowanym przez Panią Renatę Prusak, /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 7 518,69 EFS/FP DRP/RIP  
  3/RPO/2022 10.02.2022, Świdnik 14.02.2022-13.08.2022 Ewelina Duma prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Rachunkowe 2D  Ewelina Dum 21-040 Świdnik, ul. Olimpijczyków 26                                                                                 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 341,01 EFS/FP DRP/RIP  
  4/RPO/2022 14.02.2022, Świdnik 18.02.2022-17.08.2022 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  w  Lublinie, 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 w imieniu którego działa Dyrektor Sądu Pani Sylwia Choroszyńska- Zezula//Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340,84 EFS/FP DRP/RIP  
  5/RPO/2022 21.02.2022, Świdnik 22.02.2022-21.08.2022 Rafał Iwaniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EDU-LIFT Rafał Iwaniak  21-075 Ludwin , Ludwin 112A/Powiat Świdnicki Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 340,66 EFS/FP DRP/RIP  
  6/RPO/2022 21.02.2022, Świdnik 22.02.2022-21.08.2022 Izabela Chojnacka-Skoczylas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep Wielobranżowy Pinokio Izabela Chojnacka-Skoczylas 21-040 Świdnik, ul. Targowa 9/25/Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 340,66 EFS/FP DRP/RIP  
  7/RPO/2022 21.02.2022, Świdnik 22.02.2022-21.08.2022 Krzysztofe Kuna  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: MADE MEDIA Krzysztof Kuna 21-040 Świdnik, ul. Racławicka 38 lok 108/Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 340,66 EFS/FP DRP/RIP  
  8/RPO/2022 21.02.2022, Świdnik 22.02.2022-21.08.2022 Beata Statkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Rachunkowe Beata Statkiewic 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36/1  /Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 340,66 EFS/FP DRP/RIP  
  9/RPO/2022 28.02.2022, Świdnik 02.03.2022-01.07.2022  Ilona Daktera prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:  BŁYSK Ilona Daktera 21-050 Piaski, Bystrzejowice Drugie 70/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 7 708,92 EFS/FP DRP/RIP  
  10/RPO/2022 28.02.2022, Świdnik 01.03.2022-31.08.2022 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNIKU 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 11 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  11/RPO/2022 28.02.2022, Świdnik 01.03.2022-31.08.2022 Bogumiła Kwiatek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Rachunkowe Bogumiła Kwiatek Gardzienice Drugie 25, 21-050 Piaski/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  12/RPO/2022 28.02.2022, Świdnik 01.03.2022-31.08.2022 Marlena Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Monza Oil Marlena Włodarczyk ul. Okulickiego 22A, 21-040 Świdnik/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  13/RPO/2022 01.03.2022, Świdnik 02.03.2022-01.09.2022 Jakub Jędruszak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: JJ CARS Jakub Jedruszak ul. Kwiatowa 47,   21-007 Nowy Krępiec/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  14/RPO/2022 02.03.2022, Świdnik 03,03.2022-02.09.2022 Andrzej Pełczyński prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „U Natalki” Andrzej Pełczyński Bystrzejowice Drugie 70,      21-050 Piaski/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,46 EFS/FP DRP/RIP  
  15/RPO/2022 08.03.2022, Świdnik 09,03.2022-08.09.2022 Krzysztof Lachowski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „LACH-US”P.H.U Lachowski Krzysztof, ul. Budowlana 1,    21-040 Świdnik/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  16/RPO/2022 08.03.2022, Świdnik 09,03.2022-08.09.2023 Rafał Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiebiorstwo Usługowe Rafał Król/Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  17/RPO/2022 11.03.2022, Świdnik 14,03.2022-13.09.2022  „Apteka Pod Kasztanami”  spółka jawna z siedzibą  Trawniki 529 A, 21-044 Trawniki/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,46 EFS/FP DRP/RIP  
  18/RPO/2022 14.03.2022, Świdnik 15,03.2022-14.09.2022 Anna Janisz  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Pralnia AQUA Anna Janisz, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 17, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,47 EFS/FP DRP/RIP  
  19/RPO/2022 18.03.2022, Świdnik 21,03.2022-20.09.2022 Jadwiga Kręglicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : Wenus Secret Jadwiga Kręglicka ul. Furmańska 10/10, 20-122 Lublin / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP/RIP  
  20/RPO/2022 21.03.2022, Świdnik 22.03.2022-21.09.2022 Pawłeł Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Mazur JUL-SPAW ul. Wierzchowiska Pierwsze 80, 21-050 Piaski/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  21/RPO/2022 22.03.2022, Świdnik 23.03.2022-22.09.2022 Radosław Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Brukarstwo i Ogrodzenia Radosław Pająk Oleśniki 136, 21-044 Trawniki/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  22/RPO/2022 23.03.2022, Świdnik 24.03.2022-23.09.2022 Edyta Dąbska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek      ul. Sosnowa 17A, 21-040 Świdnik/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  23/RPO/2022 23.03.2022, Świdnik 24.03.2022-23.09.2022 DUO Wyroby Garmażeryjne  s.c. z Dominów 78, 21-007 Mełgiew w imieniu i na rzecz której działa wspólnik Pani Joanna Jesionek /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  24/RPO/2022 24.03.2022, Świdnik 25.03.2022-24.09.2022 Artur Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Galeria Kamienia Aglomar Artur Kozłowski z siedzibą Tereszyn 3A, 21-030 Konopnica/Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  25/RPO/2022 25.03.2022, Świdnik 28.03.2022-27.09.2022 Grażyna Huszaluk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Huszaluk Grażyna Firma Handlowa „GRAGO” Gwarków 5, 21-010 Łęczna /Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP/RIP  
  26/RPO/2022 28.03.2022, Świdnik 29.03.2022-28.09.2022 Piotr Lisowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: KLINIKA PRAWNA DRA PIOTRA LISOWSKIEGO FIRMA PRAWNICZA, DORADCZA I SZKOLENIOWA PIOTR LISOWSKI Turka 14A, 20-258 Turka/Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,35 EFS/FP DRP/RIP  
  27/RPO/2022 30.03.2022, Świdnik 31.03.2022-30.09.2022 Andzrej Masłowski Elma Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Jezuicka 4,      20-113 Lublin /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,81 EFS/FP DRP/RIP  
  28/RPO/2022 31.03.2022, Świdnik 01.04.2022-31.09.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku reprezentowana przez Panią Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Pana Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu  ds. techniczno - eksploatacyjnych
21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1
 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  29/RPO/2022 31.03.2022, Świdnik 01.04.2022-30.09.2022 Adam Szadkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Szadkowski ul. Probostwo 34/24, 20-089 Lublin
 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  30/RPO/2022 31.03.2022, Świdnik 01.04.2022-30.09.2022 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
ul. M. Kopernika 9- 9A, 21-040 Świdnik reprezentowaną przez Dyrektora- Pana Leszka Kalickiego  /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  31/RPO/2022 01.04.2022, Świdnik 04.04.2022-03.10.2022 CERTAX SP. Z O.O.           ul. Niepodległości 27/19,        21-040 Świdnik reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu  Panią                 Marzennę Talarowską- Świtakowską
/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 467,69 EFS/FP DRP/RIP  
  32/RPO/2022 04.04.2022, Świdnik 04.04.2022-03.10.2022 „Restauracja Smakosz” Węgorowska i Wspólnicy Sp. j. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A, 21-040 Świdnik reprezentowaną przez  Współwłaściciela Panią Grażynę Węgorowską//Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu   EFS/FP DRP/RIP  
  33/RPO/2022 04.04.2022, Świdnik 05.04.2022-04.10.2022 Centrum Usług Społecznych w Świdniku w  imieniu  którego  działa  Dyrektor Pan Andrzej Mańka, 21-040 Świdnik,  ul. Wyszyńskiego 12/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467 82 EFS/FP DRP/RIP  
  34/RPO/2022 05.04.2022, Świdnik 06.04.2022-05.10.2022  Mariusz Roczniaki prowadzącym działalność pod nazwą Mariusz Roczniak        ul gen. Franciszka Kleeberga 12, 21-040 Świdnik  /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 476,67 EFS/FP DRP/RIP  
  35/RPO/2022 07.04.2022, Świdnik 08.04.2022-07.10.2022 Beata Potapczuk prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.”GAMMA” Beata Ewa Potapczuk Jacków 36 A, 21-007 Mełgiew /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu   EFS/FP DRP/RIP  
  36/RPO/2022 08.04.2022, Świdnik 12.04.2022-11.10.2022 Adrian Jabłoński  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STOLARNIA Adrian Jabłoński Siostrzytów 83,      21-044 Trawniki /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,81 EFS/FP DRP/RIP  
  37/RPO/2022 11.04.2022, Świdnik 12.04.2022-11.10.2022 Ośrodek szkolno wychowawczy w Świdniku reprezentowany przez Dyrektora Panią Elżbietę Krupę, 21-040 Świdnik ul. Norwida 4 /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,81 EFS/FP DRP/RIP  
  38/RPO/2022 13.04.2022, Świdnik 15.04.2022-14.10.2022 Mariusz Wojtal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAR-BRUK Mariusz Wojtal  Struża Kolonia 2 lok. 3, 21-044 Struża Kolonia/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,81 EFS/FP DRP/RIP  
  39/RPO/2022 15.04.2022, Świdnik 20.04.2022-19.10.2022 Dorota Niedźwiedź prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dorota Niedźwiedź  Dach-Bud w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Niedźwiedź   Brzezice 95 A, 21-050 Piaski /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,81 EFS/FP DRP/RIP  
  40/RPO/2022 20.04.2022, Świdnik 21.04.2022-20.10.2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku  w imieniu którego działa     Dyrektor Pani Żaneta Adamek,                     ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,82 EFS/FP DRP/RIP  
  41/RPO/2022 22.04.2022, Świdnik 25.04.2022-24.10.2022 Janusz Zaleski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Janusz Zaleski KWIACIARNIA  ul. Niepodległości 23, 21-040 Świdnik /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  42/RPO/2022 22.04.2022, Świdnik 25.04.2022-24.10.2022 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOM-BUD” s.c. Wojciech Czajka, Marzena Czajka, ul. Nowy Świat 15/10, 20-418 Lublin /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 EFS/FP DRP/RIP  
  43/RPO/2022 29.04.2022, Świdnik 04.05.2022-03.11.2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku  w imieniu którego działa     Dyrektor Pani Żaneta Adamek, ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,35 EFS/FP DRP/RIP  
  44/RPO/2022 29.04.2022, Świdnik 04.05.2022-03.11.2022 S.O.S. DIABETYKA Wojciech  Podbielski w imieniu którego działa     Dyrektor   Pani Żaneta Adamek, ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,35 EFS/FP DRP/RIP  
  45/RPO/2022 04.05.2022, Świdnik 04.05.2022-03.11.2025 Quatro Sp.z o.o. spółka komandytowa , w imieniu której działa Pan  Mariusz Napora –Prezes Zarządu, Kazimierzówka 101 F, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,49 EFS/FP DRP/RIP  
  46/RPO/2022 06.05.2022, Świdnik 09.05.2022-08.11.2026 CNC PRO Prusak Mariusz  21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27ak/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  47/RPO/2022 09.05.2022, Świdnik 10.05.2022-09.11.2027 Oliwia Szufnara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „OLA” Oliwia Szufnara ul. Świerkowa 1 , 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  48/RPO/2022 13.05.2022, Świdnik 16.05.2022-15.11.2028  Bożena Choina,  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA 21-040 Świdnik, Kazimierzówka 11A / Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu Agata Pleskot EFS/FP DRP/RIP  
  49/RPO/2022 13.05.2022, Świdnik 16.05.2022-15.11.2029 Aldona Grela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aldona Grela ul. Zamojska 24, 20-105 Lublin / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  50/RPO/2022 16.05.2022, Świdnik 17.05.2022-16.11.2030 Monika Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MDR Biuro Rachunkowe Monika Zielińska al. Lotników Polskich 56, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,48 EFS/FP DRP/RIP  
  51/RPO/2022 17.05.2022, Świdnik 17.05.2022-16.11.2031 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lazur - Bożena Choina Kazimierzówka 11a, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,47 EFS/FP DRP/RIP  
  52/RPO/2022 17.05.2022, Świdnik 18.05.2022-17.11.2031 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lazur - Bożena Choina Kazimierzówka 11a, 21-040 Świdnik/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 531,47 EFS/FP DRP/RIP  
  1/2022 17.01.2022 18.01.2022-18.04.2022 Adrian Jabłoński prowadzący działalnośćgospodarcza pod nazwą Stolarnia Adrian Jabłoński/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 4 716,49 FP DRP/RIP  
  2/2022 14.02.2022 Świdnik 15.02.2022-14.06.2022 Arkadiusz Duda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AVD Allution Arkadiusz Duda Gileta, ul. Ofiar Majdanka 2A, Krępiec, 21-007 Mełgiew/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 7 518,40 FP DRP/RIP  
  3/2022 15.02.2022 Świdnik 16.02.2022-15.08.2022 Porozumienie pomiedzy Starostwem Powiatowym w imieniu którego działa Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Łukasz Reszka a Powiatowym Urzędem Pracy w imieniu którego działa Dyrektor Pan Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 340,92 FP DRP/RIP  
  4/2022 15.02.2022 Świdnik 16.02.2022-15.08.2022  Grażyna Dobranow prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Studio Kosmetyczne Grażyna Dobranow, ul. Romera 45, 20-470 Lublin/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 340,92 FP DRP/RIP  
  5/2022 18.02.2022 Świdnik 21.02.2022-20.08.2022 Piotr Dankiewicz prowadzący działalność gospodarczą  pod  nazwą: Zakład Męski Piotr Dankiewicz ul. Zielone Wzgórze 4 lok. 58 ,
20-819  Lublin
/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie stażu 11 340,71 FP DRP/RIP  
  6/2022 18.02.2022 Świdnik 21.02.2022-20.08.2022 Porozumienie pomiedzy Starostwem Powiatowym w imieniu którego działa Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Łukasz Reszka a Powiatowym Urzędem Pracy w imieniu którego działa Dyrektor Pan Włodzimierz Radek Zorganizowanie stażu 11 340,71 FP DRP/RIP  
  7/2022 28.02.2022 Świdnik 01.03.2022-31.08.2022 D & D System L. Domino R. Dziadura s.j., w imieniu której występuje Pan Rafał Dziadura – Wspólnik z siedzibą: 21-050 Piaski, ul. Lubelska 16A /Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 FP DRP/RIP  
  8/2022 01.03.2022 Świdnik 02.03.2022-01.09.2022 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą: 21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 2, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pana Adama Niemczyka/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  9/2022 04.03.2022 Świdnik 07.03.2022-06.09.2022 Bogumiła Bielecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pub Nowy Imbir, ul.Bankowa 8, 21-040 Świdnik/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,33 FP DRP/RIP  
  10/2022 08.03.2022 Świdnik 09.03.2022-08.09.2022 Aneta Kaczmarska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: RAFFAN Aneta Kaczmarska, 21-050 Piaski, Kozice Górne 8/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  11/2022 09.03.2022 Świdnik 10.03.2022-09.09.2022 Agata Paul, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego  i Doradcy Podatkowego Agata Paul,       21-040 Świdnik ,  ul. Modrzewiowa 11/4//Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  12/2022 11.03.2022 Świdnik 14.03.2022-13.09.2022 Fundacją CIS 21-040 Świdnik, ul. Warsztatowa 10, reprezentowaną przez Krzysztofa Wilkołazkiego Prezesa Zarządu oraz Michała Kasperskiego Skarbnika/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,46 FP DRP/RIP  
  13/2022 11.03.2022 Świdnik 14.03.2022-13.09.2022 AMA Sp. z o.o. 20-863 Lublin, ul. Młodej Polski 14 reprezentowaną przez Pana  Andrzeja Wiśniewskiego Prezesa Zarządu oraz Adriana Wiśniewskiego Członka Zarządu/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,46 FP DRP/RIP  
  14/2022 16.03.2022 Świdnik 17.03.2022-16.09.2022 Dorota Niedźwiedź, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: DACH BUD Dorota Niedźwiedź w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Niedźwiedź Brzezice 95 A,      21-050 Piaski/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  15/2022 23.03.2022 Świdnik 24.03.2022-23.09.2022  Hubert Piskorek  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: HubStal Hubert Piskorek  ul. Krępiecka 18, 21-040 Świdnik/Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  16/2022 25.03.2022 Świdnik 28.03.2022-27.09.2022 Tobiasz Szafranek  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOB-EL Usługi Elektryczne Tobiasz Szafranek  Trawniki Kolonia 86, 21-044 Trawniki/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 531,49 FP DRP/RIP  
  17/2022 30.03.2022 Świdnik 31.03.2022-30.09.2022 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  18/2022 01.04.2022 Świdnik 04.04.2022-03.10.2022 Gmina Piaski - Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach 21-050 Piaski, ul. Lubelska 80 reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Dorotę Klimek/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 9 556,41 FP DRP/RIP  
  19/2022 04.04.2022 Świdnik 04.04.2022-03.10.2022   Zorganizowanie stażu 11 467,69 FP DRP/RIP  
  20/2022 04.04.2022 Świdnik 05.04.2022-04.10.2022 Centrum Usług Społecznych w Świdniku w  imieniu  którego  działa  Dyrektor Pan Andrzej Mańka, 21-040 Świdnik,  ul. Wyszyńskiego 12 /  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467,82 FP DRP/RIP  
  21/2022 04.04.2022 Świdnik 05.04.2022-04.09.2022 Agnieszka Kulik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” Agnieszka Kulik 21-040 Świdnik,  al. Lotników Polskich 94/  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Jacek Ratajczak Zorganizowanie stażu 11 467,82 FP DRP/RIP  
  22/2022 06.04.2022 Świdnik 07.04.2022-06.10.2022 Piotr Gągoł prowadzący działalność  pod nazwą  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LABIRYNT” Piotr Gągoł ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A, 21-040 Świdnik / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,68 FP DRP/RIP  
  23/2022 13.04.2022 Świdnik 13.04.2022-12.10.2022   Zorganizowanie stażu 11 467,67 FP DRP/RIP  
  24/2022 20.04.2022 Świdnik 21.04.2022-20.10.2022 Dorota Niedźwiedź prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dach-bud Dorota Niedźwiedź/  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,82 FP DRP/RIP  
  25/2022 20.04.2022 Świdnik 21.04.2022-20.10.2022 Panem Szymonem Gładyszem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUDROL Szymon GładyszTrawniki 629B, 21-044 Trawniki / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 467,82 FP DRP/RIP  
  26/2022 25.04.2022 Świdnik 25.04.2022-24.10.2022   Zorganizowanie stażu 11 467,68 FP DRP/RIP  
  27/2022 26.04.2022 Świdnik 26.04.2022-25.10.2022   Zorganizowanie stażu 11 467,67 FP DRP/RIP  
  28/2022 29.04.2022 Świdnik 04.05.2022-03.11.2022 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Świdniku  w imieniu którego działa Dyrektor- Pan Jacek Kamiński, z siedzibą: 21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,35 FP DRP/RIP  
  29/2022 06.05.2022 Świdnik 09.05.2022-08.11.2022 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach  w imieniu której działa Dyrektor- Pani Agnieszka Kasprzak, 21-050 Piaski, ul Mickiewicza 2 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  30/2022 06.05.2022 Świdnik 09.05.2022-08.11.2022 CNC PRO Prusak Mariusz  21-040 Świdnik, ul. Przemysłowa 27a, reprezentowanym przez Panią Renatę Prusak /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  31/2022 09.05.2022 Świdnik 10.05.2022-09.11.2022 Judyta Stanisławek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą JS Judyta Stanisławek 21-050 Piaski, Józefów 13/  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  32/2022 12.05.2022 Świdnik 13.05.2022-12.11.2022 Polski Drób Michał i Filip Badurowicz Spółka Komandytowa 21-040 Świdnik, al. Armii Krajowej 20,  w  imieniu i na rzecz której działa: Filip Badurowicz – komplementariusz i Michał Badurowicz - komplementariusz  / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,47 FP DRP/RIP  
  33/2022 13.05.2022 Świdnik 16.05.2022-15.11.2022 Iwona Wnuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  MAGNUS Firma handlowo-usługowa Iwona Wnuk, 21-010 Łęczna, Ul. Górnicza 9/2, / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie stażu 11 531,48 FP DRP/RIP  
  1/2022 03.02.2022 Świdnik 04.03.2022-03.12.2022 Edyta Dąbska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek - Edyta Dąbska,
21-040 Świdnik, ul. Sosnowa 17a / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 FP DRP/RIP  
  2/2022 04.02.2022 Świdnik 07.03.2022-06.12.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku 21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 FP DRP/RIP aneks
  3/2022 14.02.2022 Świdnik 16.02.2022-15.11.2022 Mariusz Wierzchoś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dom Urody Mariusz Wierzchoś
21-040 Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 213a / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 FP DRP/RIP  
  4/2022 10.03.2022 Świdnik 11.04.2022-10.01.2023 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Trawnikach 21-044 Trawniki 612 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 655,24 FP DRP/RIP  
  5/2022 14.03.2022 Świdnik 15.03.2022-14.09.2023 Dariusz Bronikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DAR-TEX P.P.H. Dariusz Bronikowski
20-151 Lublin, ul. Techniczna 4/  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 21 047,40 FP DRP/RIP  
  6/2022 14.03.2022 Świdnik 15.03.2022-14.09.2023 Dariusz Bronikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DAR-TEX P.P.H. Dariusz Bronikowski
20-151 Lublin, ul. Techniczna 4/  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 21 047,40 FP DRP/RIP  
  7/2022 25.03.2022 Świdnik 26.04.2022-25.01.2023 Edyta Dąbska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek - Edyta Dąbska,
21-040 Świdnik, ul. Sosnowa 17a /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 FP DRP/RIP  
  8/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-31.01.2023 Artur Węgrzyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART-HOME ARTUR WĘGRZYN, z siedzibą: 21-002 Piotrawin 55b, /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 FP DRP/RIP  
  9/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-30.09.2023 Monika Całka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DETALIKI Monika Całka z siedzibą: 21-040 Świdnik,
ul. Niepodległości 19a /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie prac interwencyjnych 21 227,40 FP DRP/RIP  
  11/2022 06.04.2022 Świdnik 07.04.2022-06.01.2023
Dorota Galant prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Dorota Galant,  21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 32 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 4 351,62 FP DRP/RIP  
  12/2022 15.04.2022 Świdnik 19.04.2022-18.01.2023 Agnieszka Kulik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek Kubuś Puchatek 21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 FP DRP/RIP  
  13/2022 15.04.2022 Świdnik 19.04.2022-18.01.2023 Agnieszka Kulik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek Kubuś Puchatek 21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 FP DRP/RIP  
  14/2022 27.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.10.203 Tomasz Wierzbowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VERBUD Usługi Budowlano-Remontowe Tomasz Wierzbowski z siedzibą: 21-040 Świdnik, ul. Racławicka 7/44 /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 21 227,40 FP DRP/RIP  
  15/2022 27.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.01.2023 Mariola Bujacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „SIGMA i PI” Mariola Bujacz,
21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 17 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 FP DRP/RIP  
  16/2022 27.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.10.2022  Robert Archała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „KOMFORT” Robert Archała 21-044 Trawniki, Trawniki 543A / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 21 099,60 FP DRP/RIP  
  17/2022 27.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.01.2023 Artur Tadaniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artur Tadaniewicz 20-805 Lublin, ul. Samsonowicza 39/22 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 FP DRP/RIP  
  18/2022 12.05.2022 Świdnik 16.05.2022-15.02.2023 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 4 321,02 FP DRP/RIP  
  19/2022 12.05.2022 Świdnik 16.05.2022-15.02.2024 Spółdzielnią Mieszkaniową w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1
reprezentowaną przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu / Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Włodzimierz Radek – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 FP DRP/RIP  
  1/ POWER/2022 31.01.2022 Świdnik 01.02.2022-31.07.2022 Dom Pomocy Społecznej  w Krzesimowie reprezentowany przez Ewę Pietrzyk– Dyrektora DPS, z siedzibą: 21-007 Mełgiew , Krzesimów 77 /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 4 334,27 EFS/FP DRP/RIP  
  2/POWER/2022 31.01.2022 Świdnik 01.02.2022-31.07.2022 Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami „WSPÓLNOTA”  SP. Z O.O. 20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki nr 28m lok 6 /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 629,44 EFS/FP DRP/RIP  
  3/POWER/2022 18.02.2022 Świdnik 22.02.2022-21.11.2022 Gmina Mełgiew – Urząd Gminy Mełgiew reprezentowany przez Panią Magdalenę Wójcik – Wójta Gminy Mełgiew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mełgiew 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 650,86 EFS/FP DRP/RIP  
  4/POWER/2022 22.02.2022 Świdnik 01.03.2022-30.11.2022 Gabriela Paździor prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Warsztat Fryzjerski Gabriela Paździor 20-810 Lublin,
ul. Kasztelańska 29 lok. 68
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  5/POWER/2022 25.02.2022 Świdnik 01.03.2022-30.11.2022 Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp.z o.o
21-040 Świdnik, ul. Konopnickiej 3
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 688,48 EFS/FP DRP/RIP  
  6/POWER/2022 02.03.2022 Świdnik 10.03.2022-09.12.2022 Bartłomiej Szponarowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NA-DACH Bartłomiej Szponarowicz 21-050  Wierzchowiska Drugie 106A
 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  7/POWER/2022 24.03.2022 Świdnik 28.03.2022-27.12.2022 Ilona Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cukiernia Sikoreczka Ilona Sikorska, z siedzibą: 21-044 Trawniki Kolonia 4 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  8/POWER/2022 07.04.2022 Świdnik 11.04.2022-10.01.2023 Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi –reprezentowany przez Katarzynę Marjasiewicz – Dyrektora GOK w Mełgwi,
 21-007 Mełgiew, Podzamcze 22 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  9/POWER/2022 22.04.2022 Świdnik 26.04.2022-25.01.2023 CFS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  20-388 Wólka Abramowicka 33a, /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  10/POWER/2022 29.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.01.2023 Anna Mościcka prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą PHU MEPA Anna Mościcka, 21-040 Świdnik,
ul. Okulickiego 8J /
Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 EFS/FP DRP/RIP  
  11/POWER/2022 05.05.2022 Świdnik 09.05.2022-08.02.2023 RESTART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20-543 Lublin,
ul. Biedronki 3a
reprezentowaną przez Jarosława Maksima – Prezesa Zarządu / Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Włodzimierz Radek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  12/POWER/2022 12.05.2022 Świdnik 16.05.2022-15.02.2023 Agnieszka Grela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Grela PIEKARNIA – SKLEPY FIRMOWE,
21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 20 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 EFS/FP DRP/RIP  
  1/RPO/2022 31.01.2022 Świdnik 01.02.2022-31.10.2022 Gmina Mełgiew – Urząd Gminy Mełgiew reprezentowany przez Panią Magdalenę Wójcik – Wójta Gminy Mełgiew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mełgiew 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2, / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 650,84 EFS/FP DRP/RIP  
  2/RPO/2022 31.01.2022 Świdnik 01.02.2022-31.10.2022 Wojciech Fronc prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowo – Usługowa „PRESTIGE” Wojciech Fronc,21-040 Świdnik, ul. Środkowa 14/48 /Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  3/RPO/2022 03.02.2022 Świdnik 07.02.2022-06.11.2022 Apteka VIKAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20-044 Lublin, ul. Władysława Kunickiego/Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 EFS/FP DRP/RIP  
  4/RPO/2022 03.02.2022 Świdnik 07.02.2022-06.11.2022 Spółdzielnia Handlowo 21-044 Trawniki 612 reprezentowana przez Dorotę Łuczkiewicz – Prezesa Zarządu i Piotra Włuska – Członka Zarządu / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 655,24 EFS/FP DRP/RIP  
  5/RPO/2022 03.02.2022 Świdnik 07.02.2022-06.11.2022 Teresa Łosiewicz prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Łosiewicz Teresa  Be-Be Sklepy-Art. Dziecięce i Niemowlęce 20-246  Lublin, ul. Niepodległości 5/69 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,23 EFS/FP DRP/RIP  
  6/RPO/2022 04.02.2022 Świdnik 08.02.2022-07.11.2022 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Trawnikach 21-044 Trawniki 612 , reprezentowana przez Dorotę Łuczkiewicz – Prezesa Zarządu i Piotra Włuska – Członka Zarządu / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 17 310 EFS/FP DRP/RIP  
  7/RPO/2022 04.02.2022 Świdnik 09.02.2022-08.11.2022 SpółdzielniąaMieszkaniowa w Świdniku 21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1,
reprezentowana przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu
 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 EFS/FP DRP/RIP  
  8/RPO/2022 04.02.2022 Świdnik 08.02.2022-07.11.2022 SpółdzielniąaMieszkaniowa w Świdniku 21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1,
reprezentowana przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu
 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 EFS/FP DRP/RIP  
  9/RPO/2022 04.02.2022 Świdnik 07.02.2022-06.11.2022 Mariola Bujacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „SIGMA i PI” Mariola Bujacz,
21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 17
 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 648,64 EFS/FP DRP/RIP  
  10/RPO/2022 04.02.2022 Świdnik 07.02.2022-06.11.2022 Agnieszka Kycia prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Produkcji Wędlin Tradycyjnych AGRYŚ Agnieszka Kycia,
21-040 Kalinówka, ul. Orzechowa 34
 / Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 EFS/FP DRP/RIP  
  11/RPO/2022 24.02.2022 Świdnik 01.03.2022-30.11.2022 Henryk Batyra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Batyra Maszyny Rolnicze, z siedzibą: 20-277 Lublin, ul. Vetterów 8 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 688,48 EFS/FP DRP/RIP  
  12/RPO/2022 22.02.2022 Świdnik 01.03.2022-30.11.2023 Gminą Mełgiew – Urząd Gminy Mełgiew reprezentowany przez Panią Magdalenę Wójcik – Wójta Gminy Mełgiew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mełgiew 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 650,84 EFS/FP DRP/RIP  
  13/RPO/2022 03.03.2022 Świdnik 07.03.2022-06.12.2022 Arkadiusz Garbal  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ubezpieczeń GARBAL CUG Arkadiusz Garbal 21-040 Świdnik, ul. Racławicka 38/44 / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  14/RPO/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-31.01.2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku 21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1 reprezentowana przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu,
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 EFS/FP DRP/RIP  
  15/RPO/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-31.01.2023 Beata Grodzińska
i Mariuszem Grodzińskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą "AUTO-GAZ" S.C. MARIUSZ GRODZIŃSKI BEATA GRODZIŃSKA, 23-100 Bychawa, ul. Henryka Sienkiewicza 18
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  16/RPO/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-31.01.2023 Anna Mościcka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU MEPA Anna Mościcka,21-040 Świdnik,
ul. Okulickiego 8J
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 641,98 EFS/FP DRP/RIP  
  17/RPO/2022 29.03.2022 Świdnik 01.04.2022-31.01.2023 Iwona Zadrzyńska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna Iwona Zadrzyńska, 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 8
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  18/RPO/2022     Iwona Zadrzyńska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna Iwona Zadrzyńska, 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 8
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych   EFS/FP DRP/RIP  
  19/RPO/2022 08.04.2022 Świdnik 11.04.2022-10.01.2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1,
reprezentowaną przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu / Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 EFS/FP DRP/RIP  
  20/RPO/2022 27.04.2022 Świdnik 01.05.2022-31.01.2023 Grzegorz Chodorowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANGELO Usługi Transportowe Przewóz Osób Grzegorz Chodorowsk  21-040 Świdnik, ul. Deotymy 8 /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 703,24 EFS/FP DRP/RIP  
  21/RPO/2022 05.05.2022 Świdnik 06.05.2022-05.02.2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Armii Krajowej 1
reprezentowaną przez Katarzynę Denis – Prezesa Zarządu i Marka Szewczaka – Zastępcę Prezesa Zarządu
 /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 644,20 EFS/FP DRP/RIP  
  22/RPO/2022 13.05.2022 Świdnik 17.05.2022-16.02.2024 Polski Drób Michał i Filip Badurowicz Spółka komandytowa
Świdnik, al. Armii Krajowej 20
reprezentowaną przez komplementariuszy: Filipa Badurowicza  i Michała Badurowicza /  Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie prac interwencyjnych 8 648,64 EFS/FP DRP/RIP  
  1/2022 21.02.2022 Świdnik  22.02.2022-21.08.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /
Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie robót publicznych 13 851, 84 FP DRP/RIP  
  2/2022 25.02.2022 Świdnik  01.03.2022-31.08.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie robót publicznych 13 851, 84 FP DRP/RIP  
  3/2022 25.02.2022 Świdnik  07.03.2022-06.09.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie robót publicznych 13 851, 84 FP DRP/RIP  
  4/2022 16.03.2022 Świdnik  17.03.2022-16.09.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie robót publicznych 55 173, 12 FP DRP/RIP  
  5/2022 22.03.2022 Świdnik  23.03.2022-22.09.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie robót publicznych 13 851, 84 FP DRP/RIP  
  6/2022 25.03.2022 Świdnik  29.03.2022-28.09.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek
Zorganizowanie robót publicznych 13 841, 22 FP DRP/RIP  
  7/2022 04.04.2022 Świdnik  05.04.2022-04.10.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /Powiat Świdnicki reprezentowany przez Starostę Świdnickiego, w imieniu którego działa Jacek Ratajczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Zorganizowanie robót publicznych 13 841, 22 FP DRP/RIP  
  8/2022 19.04.2022 Świdnik  21.04.2022-20.10.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie robót publicznych 13 841, 22 FP DRP/RIP  
  9/2022 20.04.2022 Świdnik  21.04.2022-20.10.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie robót publicznych 13 841, 22 FP DRP/RIP  
  10/2022 10.05.2022 Świdnik  12.05.2022-11.11.2022 Porozumienie Starostwo Powiatowe w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 na wniosek
 Starosty Świdnickiego Łukasza Reszki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Zorganizowanie robót publicznych 13 841,22 FP DRP/RIP  
  11/2022 10.05.2022 Świdnik  12.05.2022-11.11.2023 Gmina Rybczewice – Urząd Gminy Rybczewice reprezentowana przez Panią Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybczewice, 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 119 /  Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zorganizowanie robót publicznych 13 841,22 FP DRP/RIP  
  1/2022 7.02.2022 1.01.2022-31.12.2022 Spółdzielnia autoserwis Gołębiowski reprezentowana przez Roberta Gołębiowskiego- prezes zarządu spółdzielni, 21-040 Świdnik ul. Krępiecka 70/   Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek  Zwrot opłaconych przez spółdzielnię socjalną składek na ubezpieczenie społeczne 48 571,32 FP DRP/RIP  
  1/RPOWL VII/2022 11.04.2022 Świdnik 11.04.2022-06.06.2024 JUR-BAŚ Barbara i Aleksandra Flejmer Spółka jawna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000150797 przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS., NIP  7132158687, REGON: 430833738, z siedzibą 21-040 Świdnik, ul. Kasztanowa 19 reprezentowaną  przez współnika Panią Aleksandrę Flejmer
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  2/RPOWLVII/2022 14.04.2022 Świdnik 14.04.2022-09.06.2024 Spółdzielnią Handlowo Produkcyjną w Trawnikach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod                                    nr KRS 0000163294 przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS,  NIP 7130005560, REGON: 000359066, z siedzibą  w 21-044 Trawniki 612,   w imieniu której działa Pani Dorota Łuczkiewicz-Prezes Zarządu oraz Piotr Włusek – Członek Zarządu 
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  3/RPOWLVII/2022 05.05.2022  Świdnik 05.05.2022-01.07.2022 Piekarnią Grela Mełgiew Sp. z.o.o Sp.k  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000849562 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
NIP 7132247480, REGON: 430855763,
reprezentowaną przez komplementariusza w osobie:
Piekarnia Grela Mełgiew Spółka z.o.o z siedzibą w 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000814730, przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą                                 w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7123395637, REGON :384909900 reprezentowaną przez Pana Mariusza Grelę- Prezes Zarząu    
/ Powiat Świdnicki-Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z upoważnienia Starosty Świdnickiego Dyrektor Włodzimierz Radek 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  1/POWER VI/2022 01.04.2022 01.04.2022-06.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 24992,+G194:G20491 EFS/FP DRP/RIP  
  2/POWER VI/2022 01.04.2022 01.04.2022-04.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 24 932,55 EFS/FP DRP/RIP  
  3/POWER VI/2022 14.04.2022 14.04.2022-20.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 203,00 EFS/FP DRP/RIP  
  4/POWER VI/2022 28.04.2022 28.04.2022-01.05.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 22 912,49 EFS/FP DRP/RIP  
  1/RPO VII/2022 04.04.2022 04.04.2022-07.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 24 254,85 EFS/FP DRP/RIP  
  2/ RPO VII/2022 04.04.2022 04.04.2022-09.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  3/RPO VII/2022 07.04.2022 07.04.2022-12.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 22 908,00 EFS/FP DRP/RIP  
  4/RPO VII/2022 08.04.2022 08.04.2022-14.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  5/RPO VII/2022 12.04.2022 12.04.2022-18.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  6/RPO VII/2022 14.04.2022 14.04.2022-19.04.2023   UMOWA O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 EFS/FP DRP/RIP  
  7/RPO VII/2022 25.04.2022 25.04.2022-02.05.2023