☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 21.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny - EFS  (ang. European Social Fund - ESF) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.
Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Z jego środków jest współfinansowana pomoc dla różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

Programy współfinansowane z EFS
Projekty współfinansowane z EFS mogą być realizowane w ramach jednego z dwóch programów operacyjnych - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). SPO RZL jest programem "monofunduszowym" (program jest współfinansowany tylko z jednego funduszu strukturalnego - EFS). Natomiast ZPORR jest programem "dwufunduszowym”. Programy określają priorytety i działania, jakie mogą być w ich ramach podejmowane. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego priorytetu i działania.

Więcej informacji na stronie www.efs.gov.pl

 

Wytworzył:
Edyta Winiarska
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2006-06-12 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2014-03-10 11:38:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2428194

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X