☰ Menu
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

logo                      new

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1, 21-045 ŚWIDNIK
TEL. 81 461 35 02; FAX: 81 461 35 98  
NUMERY TELEFONÓW

lusw@praca.gov.pl;  http://swidnik.praca.gov.pl/

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. LUBELSKA 80, 21-050 PIASKI, TEL. 81 461 35 28

 

URZĄD CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: 7.30 – 15.30
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW: 8.00 – 14.00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku;
 2. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pisemnie na adres siedziby:
  Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, w tym m. in. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
 • realizacji umów,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w zakresie i w celu określonym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Uprawnienia przysługujące Pani/Panu, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2011-06-02 10:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2018-05-28 14:04:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X