Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bony stażowe

WNIOSKI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 roku życia, której przyznano bon do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy przez okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego mogą być finansowane:

  • koszty przejazdu w formie ryczałtu do i z miejsca odbywania stażu do wysokości 605, 40 zł  –  wypłata w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł.,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wypłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną przez deklarowany okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu otrzyma jednorazową premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Przyznanie premii następuje na wniosek pracodawcy po udokumentowaniu 6-cio miesięcznego okresu zatrudniania osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu ulegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwoty premii oraz maksymalna kwota ryczałtu aktualne w okresie 01.06.2014 r. - 31.05.2015 r.

Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania dla osób bezrobotnych dla których określono II lub I profil pomocy (I profil pomocy - przyznanie bonu możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach).

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a starostą (PUP), według programu określonego w umowie. Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną i wypłaca jej stypendium.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie urzędu:

  • przez doradców klienta
  • lub w pokoju nr 16, (III piętro)
  • oraz  pod numerem telefonu (81) 461 35 16


Podstawa prawna:

  1. Art. 66l ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).
Wytworzył:
Stella Gronek-Wojdyga
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2014-08-13 14:45:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2017-06-30 15:01:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1825871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X