Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bony na zasiedlenie

WNIOSKI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

Bon na zasiedlenie może być przyznany przez starostę (PUP) osobie bezrobotnej do 30 roku życia w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania dla osób bezrobotnych dla których określono II lub I profil pomocy (I profil pomocy - przyznanie bonu możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach).

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jeżeli:

  • osoba bezrobotna będzie osiągała  wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać będzie ubezpieczeniu społecznemu,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania, do miejscowości w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • osoba bezrobotna pozostawała będzie w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest w wysokości określonej w umowie a jego kwota nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych


Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie urzędu:

  • przez doradców klienta
  • oraz w pokoju nr  15 (III piętro),
  • lub pod numerem telefonu (81) 461 35 15.

 

Podstawa prawna:

Art. 66n ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm).

 

Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wytworzył:
Stella Gronek-Wojdyga
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2014-08-13 14:46:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2017-06-30 14:57:27)
 
 
ilość odwiedzin: 1825872

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X